Selam olsun!

Şükran Eslem DAĞ

Selam hayal dünyalarının, bin bir renkli ruhu!

Bugün de güneş doğdu;

Hüzmelerinden ışıltı, mevcudata bahşedilen hayat

ve dost edindiğin şiirler iniyor

her gün başka renk ve desende.

Böylece ziyanın varlığını her gün tekerrüren ispatlamakta.

Selam olsun dimağlarda kalmış karanlık köşe!

Oysa güneşin de keşfetmediği yerler vardı ..

Ötelerde bir karanlık olabilir aydınlanması gereken.

Bazen de içimizde yer edebiliyor demek ki..

Selam umuda hasret, gam yüklenmiş yürekler!

Öyle hemen yakmayın gemileri,

belki yeni doğan bir bebek umut olacaktı.

Karanlık batından aydınlığa çıktığı gibi,

gecenin üstüne ay gibi doğacaktı.

Ya da en zifiri karanlığı yırtıp güneş gibi doğacaktı.

Belki tanımaz bazı insanlar, umudun cismini

Ama vardır ve umudu tanıyanlar bilirler.

Selam sadakanın en güzeline sahip simalar!

Her tebessümde bir hayat bahşedilir,

kendine ve muhatabına.

Sevgi gözlerde ışıltıyla parıldar ayan beyan.

Mutluluk görülebilecek kadar barizdi bakmayı bilene..

Selam ziyayı hissetmeyi bilen canlı kalplere!

Madden ölse bile manen hep canlıdır.

Madden canlı, habis ruhlu taş kalplilerin aksine.

Varlığı her mekanda hissedilecek kadar hayattadır.

Dokunduğu her canlı da kokusu, her nesnede dokusu kalır.

Sevdiği kimselerde bıraktığı ışığı kalır.

Yürüdüğü yollarda takip edilesi ayak izleri kalır.

ŞÜKRAN ESLEM DAĞ

Paylaş: