Poşetlerin ücretli olmasını içeren kanun Resmi Gazete'de Poşetlerin ücretli olmasını içeren kanun Resmi Gazete'de

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre plastik alışveriş poşetleri artık ücretli olacak ve poşetleri bedava veren işletmelere ceza kesilecek.

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için kullanılan mevcut ekonomik araçlara, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması ve kirliliğin önlenmesine yönelik olarak teminat alınması gibi uygulamalar ilave edilecek.

Geri kazanım katılım payı ve poşet ücretinden elde edilen gelirler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatırılacak ve bütçeye gelir kaydedilecek.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine verilen cezan 500 TL’den bin250 TL’ye yükseltilecek ve aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması halinde verilen ceza bin TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilecek.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalik/konvertör/katalizör/ dizel partikül filtresi olmadan kullanan, motorlu taşıt sahibine bin 250 TL idari para cezası verilebilecek. Yetkilendirme şartlarını kaybettiği halde egzoz gazı emisyon ölçümü yapanlara ya da belirlenen standartlara göre emisyon ölçümü yapmayanlara 5 bin 000 TL idari para cezası verilecek.

Çevre Kanununda öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin TL idari para cezası verilecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin idari para cezası verilecek.

Katı yakıtlar için Çevre Kanununda öngörülen belge ve izinlerin alınmaması durumunda 15 bin TL idari para cezası verilecek.

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilen üreticilere/ithalatçılara katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek ambalajlar için depozito uygulanmadan piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 TL idari para cezası verilecek.

Poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına para cezası verilecek

Kullanıcıya veya tüketiciye plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilecek.

Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılabilecek.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca teşvik uygulaması yapılacak.

Kanuna ekli listede belirtilen ürünleri yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı alınması, ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün/ malzemenin/eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde, geri kazanım katılım payının ithalatçıdan tahsil edilecek.

Poşet ücreti 25 kuruştan az olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu olacak. Poşet ücretlerinin 25 kuruştan az olmaması şartıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve bu tutar her yıl için güncellenecek.

Yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü görev ve yetki tanımına; otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapılacak.

Ayrıca otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarının önlenmesi için kafes tel çit yapılacak, yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalara yer verme hususları eklenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ya da yaptırılacak yapıların denetimi için hizmet alımı yönteminden faydalanılabilecek.

Ruhsata bağlanamayacağı anlaşılan yapılar bir aylık süre beklenmeden yıktırılacak

Ruhsat alınmadan yapılabilecek yapıların projelerine ve mevzuata aykırı yapılması halinde yapının mühürlenmesi ve inşaatının durdurulması, ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği anlaşılan yapılar bir aylık süre beklenmeden yıktırılacak.

"Bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonlarının bulunması zorunlu olacak"

1 Haziran 2019 tarihinden itibaren imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonlarının bulunması zorunlu olacak. (Fırat Arslan- İLKHA)

 


 

Kategori: EKONOMİ
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-